Activiteiten

  • Retail : De specialisatie van Tans Group ligt op vlak van het aankopen, verhuren en het op maat van de huurder verbouwen van de panden.
  • Woon- , werk- , winkelprojecten: In eerste instantie richtte Tans Group zich puur op panden in stedelijke centra, maar onder invloed van de nieuwe groepsentiteit, Kolmont Woonprojecten, worden nu ook buitenstedelijke projecten in overweging genomen, waarin de aspecten wonen, werken en winkelen gecombineerd worden.
  • PPS: Tans Group is tevens een partner voor steden en gemeenten die grote delen van de stad willen renoveren en herinrichten tot woon- , werk- , en winkelcentra of gelijkaardige projecten buiten het centrum. Dat de expertises van woningverkoper en projectontwikkelaar bij ons onder één dak zitten maakt dat we dergelijke projecten efficiënt kunnen realiseren, tegemoetkomende aan de wensen en behoeften van toekomstige generaties.
  • Verkavelingen: Residentiële totaalontwikkelingen realiseren gebeurt bij Tans Groep met een visie en met ruimte voor mensen.
    Door de synergie tussen de verschillende types woonentiteiten en de omgeving optimaal op elkaar af te stemmen, creëren we omgevingen met oneindig veel mogelijkheden, die zowel jong als oud niet onberoerd laten.