Onze visie op werken

De kantoormarkt in België is vandaag vooral geconcentreerd in Brussel en, in mindere mate, in Antwerpen. In perifere steden, zoals Leuven, Hasselt, Genk, e.a. wordt de vraag naar een meer uitgebreide kantoormarkt steeds groter.

Het betreft vaak specifieke ontwikkelingen, gelinkt aan lokale bedrijven, universiteiten en kennis- en innovatiecentra, …
Tans Group transformeert binnenstedelijke projecten tot een verweven stedelijke zone waar zowel woon-, handels-, kantoor-, als dienstenfuncties zullen voorkomen. De vermenging van al die functies vormt een belangrijk principe. Het draagt immers in grote mate bij tot de levendigheid en economische vitaliteit van het gebied. In de perifere steden zullen dan ook de reële behoeften van de stad en van de toekomstige gebruikers centraal staan.